کالا را دریافت نکرده ام

 

پول شما در فروشگاه گلدن آف به امانت نگه داشته شده است. در صورتی که کالا را دریافت نکرده اید، برای پیگیری توسط گلدن آف، بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

کالا را دریافت نکرده ام

کالا با سفارش مطابقت ندارد

 

اگر کالای دریافت شده همان کالای سفارش داده نیست، گلدن آف از شما حمایت میکند و وجه پرداختی شما را کامل برمیگرداند. جهت اعلام مغایرت بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

کالا با سفارش مطابقت ندارد